Polityka prywatności

DO CZEGO WYKORZYSTYWANE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Kiedy podajesz Argon Audio informacje o sobie, wykorzystujemy je do ulepszania naszej strony internetowej i świadczenia usług, na przykład w wysyłaniu e-maili o produktach, które mogą być dla Ciebie szczególnie interesujące.

W niektórych przypadkach dane mogą być udostępniane naszym partnerom w celu stworzenia najlepszej i najbardziej trafnej komunikacji. Partnerami w tym kontekście są agencje medialne oraz firmy zajmujące się analizą mediów. Wszyscy Ci partnerzy mają bezpośredni kontakt z Argon Audio i podpisali umowę o przetwarzaniu danych, która zobowiązuje do bezpiecznego i w 100% poufnego przetwarzania Twoich danych. Państwa dane nie zostaną więc nigdy przekazane osobom trzecim, które będą mogły je wykorzystać do bezpośredniego kontaktu z Państwem (spam reklamowy i tym podobne).

Argon Audio A/S, DALI Allé 1, 9610 Nørager, CVR. DK 39551713, jest odpowiedzialna za informacje, które nam przekazujesz, na przykład gdy zamawiasz przedmiot online i tym podobne

REJESTRACJA ANONIMOWYCH DANYCH O ODWIEDZAJĄCYCH (COOKIES ITP.)

Informacje o wizytach na naszych stronach internetowych są rejestrowane anonimowo. Dziennik nie zawiera informacji umożliwiających identyfikację osoby, ale jest wykorzystywany do celów statystycznych, które pomagają nam w pracy nad funkcjonalnością i przyjaznością naszej strony internetowej.

Cookies są stosowane na większości stron internetowych i są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox lub inną) na Państwa PC.

Abyś mógł zawrzeć z nami umowę na stronie argonaudio.com, potrzebujemy następujących informacji:

• Imię
• Adres
• Numer telefonu
• Adres e-mail

Rejestracji danych osobowych dokonujemy w celu dostarczenia Państwu towaru.

Dane osobowe są rejestrowane w Argon Audio A/S i są przechowywane przez 10 lat w celach gwarancyjnych, po czym informacje są usuwane.

W przypadku zbierania danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, zapewniamy, że zawsze odbywa się to za wyraźną zgodą użytkownika, dzięki czemu użytkownik jest dokładnie poinformowany, jakie informacje są zbierane i dlaczego. Dyrektor i pracownicy firmy Argon Audio mają dostęp do informacji, które są zarejestrowane na Państwa temat.

Nie przechowujemy zaszyfrowanych informacji o klientach.

Nie przekazujemy informacji o klientach w postaci zaszyfrowanej.

Jako zarejestrowany w Argon Audio A/S, zawsze masz prawo do sprzeciwu wobec rejestracji. Masz również prawo wiedzieć, jakie informacje zostały zarejestrowane na Twój temat. Prawa te przysługują Ci zgodnie z ustawą o danych osobowych, a w przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt z firmą Argon Audio A/S za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@argonaudio.com.

PRAWA AUTORSKIE (COPYRIGHT)

Zawartość tej strony należy do Argon Audio A/S i jest chroniona prawem autorskim. Informacje, w tym tekst, obrazy i dźwięk, nie mogą być powielane, modyfikowane, kopiowane ani przechowywane w żadnej formie bez pisemnej zgody Argon Audio. Modyfikowanie zawartości tej strony jest nielegalne. Naruszenie tych postanowień będzie podlegało postępowaniu sądowemu.

Argon Audio zastrzega sobie prawo do zmian cen i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w druku na tej stronie. Zawartość strony internetowej może ulec zmianie bez uprzedzenia.