Polityka prywatności

Do czego wykorzystywane są moje dane osobowe?

Gdy użytkownicy przekazują firmie Argon Audio informacje o sobie, wykorzystujemy je do ulepszania naszej strony internetowej i świadczenia usług, na przykład w celu wysyłania im wiadomości e-mail o produktach, które mogą ich szczególnie zainteresować.

W niektórych przypadkach dane mogą być udostępniane naszym partnerom w celu jak najlepszej i najbardziej odpowiedniej komunikacji. Partnerami w tym kontekście są agencje medialne i firmy zajmujące się analizą mediów. Wszyscy wspomniani partnerzy mają bezpośredni kontakt z Argon Audio i podpisali umowę dotyczącą przetwarzania danych, która zobowiązuje ich do bezpiecznego i w 100% poufnego przetwarzania danych użytkowników. Dane użytkowników nie zostaną nigdy przekazane stronom trzecim, które mogłyby wykorzystać je do bezpośredniego kontaktu się z nimi (spam reklamowy i tym podobne).

Firma Argon Audio A/S, DALI Allé 1, 9610 Nørager, CVR. DK 39551713 jest odpowiedzialna za informacje przekazywane przez użytkowników, na przykład podczas zamawiania produktu przez Internet itp.

Rejestracja anonimowych danych dotyczących odwiedzających (pliki cookie itp.)

Informacje dotyczące wizyt na naszych stronach internetowych są rejestrowane anonimowo. Dziennik nie zawiera danych umożliwiających identyfikację użytkownika, ale służy do statystyk, które pomagają nam w pracy nad tym, aby nasza strona internetowa była funkcjonalna i przyjazna dla użytkownika.

Pliki cookie są wykorzystywane na większości stron internetowych i są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox lub inną) na komputerze użytkownika.

Aby zawrzeć z nami umowę za pośrednictwem witryny argonaudio.com, potrzebne są następujące informacje:

• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Numer telefonu
• Adres e-mail

Dane osobowe użytkowników rejestrujemy w celu dostarczenia im zamówionych towarów.

Dane osobowe są rejestrowane w Argon Audio A/S i przechowywane przez 10 lat w celach gwarancyjnych, po czym są usuwane.

Gromadząc dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej, zapewniamy, że odbywa się to zawsze za wyraźną zgodą użytkownika, wyrażoną po poinformowaniu go, jakie informacje są gromadzone i dlaczego. Dyrektor i pracownicy firmy Argon Audio mają dostęp do zarejestrowanych informacji dotyczących użytkowników.

Nie przechowujemy zaszyfrowanych informacji o klientach.

Nie przekazujemy informacji o klientach w postaci zaszyfrowanej.

Osoby, których dane zarejestrowano w Argon Audio A/S, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec rejestracji. Mają także prawo wiedzieć, jakie informacje są rejestrowane na ich temat. Powyższe prawa wynikają z ustawy o ochronie danych osobowych, a w razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie należy kontaktować się z Argon Audio A/S za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@argonaudio.com. 

Prawa autorskie (copyright)

Zawartość tej strony internetowej należy do Argon Audio A/S i jest chroniona prawem autorskim. Informacje, w tym tekst, obrazy i dźwięk, nie mogą być powielane, modyfikowane, kopiowane ani przechowywane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Argon Audio. Modyfikowanie zawartości tej strony jest niezgodne z prawem. Naruszenie tych przepisów będzie ścigane.

Argon Audio zastrzega sobie prawo do zmiany cen i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wydruki niniejszej witryny. Zawartość witryny może ulec zmianie bez uprzedzenia.